הערכה וחיזוי של טכנולוגיות מפציעות
אנרגיה, סביבה ופיתוח בר קיימא
חינוך, חברה וכלכלה
בטחון, שלום וחוסן לאומי
תכנון לטווח ארוך
חישה מרחוק
הערכה וחיזוי של טכנולוגיות מפציעות

יישומי ננו-טכנולוגיה צבאיים

תאריך התחלה: דצמבר 2009
תאריך סיום משוער: ינואר 2011

במסגרת פרויקט המבוצע עבור חברה בטחונית ישראלית, סוקר המרכז את תחום הננוטכנולוגיה, תוך התמקדות ביישומים צבאיים אפשריים. בשלב הראשון בוצעה סקירה כללית של שטחים כמו ננו-אופטיקה, ננו-אלקטרוניקה, ננו-חומרים, ננו-רובוטיקה, ננו-טכנולוגיה ליישומי אנרגיה, חיישנים ומערכות גילוי, וביו-ננוטכנולוגיה. כמו כן, נעשתה סקירה של מרכזי המחקר בארץ ומוקדי פעילות תעשייתיים. בשלב השני נסקרו מגוון רחב של יישומים בטחוניים, כגון חליפת החייל העתידית, מערכות חישה וכלי טייס חדשניים.טכנולוגיות שנות ה 2000

במסגרת פרויקט רב-שנתי זה מבצע המרכז במגוון סקירות והערכות טכנולוגיות במגוון רחב של נושאים עבור המינהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) במשרד הבטחון. העבודות מציגות תמונת המצב וכיווני התפתחות של טכנולוגיות מפציעות שונות, והערכת השלכותיהן על יישומים פוטנציאליים. דוגמאות לנושאים שנסקרו בשנים האחרונות: חומרים "חכמים", ננוטכנולוגיה, חקר המוח ומערכות קוגניטיביות, ממשק מוח-מכונה, טכנולוגיות קואנטיות, מערכות רב-רובוטיות, "טכנולוגיות מתלכדות", הסתרה אקוסטית, סיבים אופטיים חלולים.

FESTOS 


תאריך התחלה: מרץ 2009
תאריך סיום משוער: אוקטובר 2011

טכנולוגיות חדשות יכולות לשפר את איכות חיינו, ובמקביל לטמון בחובן צדדים אפלים. מטרתו של פרויקט אירופי זה, המנוהל על ידי המרכז, היא זיהוי והערכה של איומים פוטנציאליים לבטחון-פנים הנובעים משימוש לרעה בטכנולוגיות מפציעות או בידע מדעי מתקדם. תוך הסתכלות קדימה עד שנת 2030, צוות הפרויקט בוחן טכנולוגיות בתחומים מגוונים כגון ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיות מידע, חומרים מתקדמים ורובוטיקה. בעקבות זיהוי האיומים מופקים "תרחישי איום" המביאים בחשבון היבטים חברתיים, ומגובשים קווי מדיניות להגברת המוכנות ויכולת ההתמודדות עם האיומים. המרכז לתחזית טכנולוגית הינו הקואורדינטור של פרויקט זה, שבו משתתפות ארבע קבוצות מחקר נוספות מאירופה.  

 iKnow

תאריך התחלה: נובמבר 2008
תאריך סיום משוער: נובמבר 2011

מטרתו של פרויקט זה היא לפתח מתודולוגיה לאיתור Wild cards and Weak signals ("תרחישים פרועים ואיתותים חלשים") העשויים להשפיע על עתידו של מרחב המחקר האירופי (ERA).
"איתותים חלשים" הם ארועים שאינם נראים חשובים במבט ראשון, אך יש להם הפוטנציאל לחולל בעתיד "תרחישים פרועים". "תרחיש פרוע" הוא ארוע שהסבירות להתרחשותו נמוכה, אך השלכותיו מרחקות לכת. המודעות להתרחשויות בלתי צפויות כאלה עשויה להוביל לתובנות שישפיעו על עיצוב תכניות מחקר עתידיות בתחומים שעד עתה לא זכו לתשומת הלב הראויה. בפרויקט משתתפות שבע קבוצות מחקר אירופאיות, בנוסף למרכז לתחזית טכנולוגית.


נושאים נבחרים בתקשורת - חיזוי טכנולוגי ככלי מסייע במו"פ

בפרויקט זה, אשר בוצע עבור המינהל למחקר פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) במשרד הבטחון, נבחנו עתידן של טכנולוגיות שונות בתחום התקשורת. המחקר נחלק לתחומים הבאים: רשתות חיישנים אלחוטיות (WSN), איכון בזמן אמת (RTLS או CTTL), טכנולוגיות מעקב, האזנה ותצפית.  KNOWLEDGE NBIC

פרויקט אירופי שעסק בהשלכות החברתיות האפשריות הנובעות משדות המחקר המאוגדים תחת ראשי התיבות NBIC - ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיית מידע, והמדעים הקוגניטיביים. הפרויקט השתמש בכלים ופרספקטיבה הלקוחים ממדעי החברה על מנת לבחון את הנושאים הללו, ולגבש המלצות מדיניות בהתאם.


NANO 2 Life
bringing nanotechnologies to life

רשת מצוינות אירופית ובה כ-25 מוסדות מחקר מובילים במחקרי ננו-ביוטכנולוגיה. המרכז לתחזית טכנולוגית, אשר היווה חלק מהרשת, ביצע עבורה חיזוי טכנולוגי בנוגע לפוטנציאל המימוש של 20 נושאי מחקר ופיתוח בתחום חדשני זה, למגוון רחב של יישומים. ממצאי חקר החיזוי ניתנים להורדה כאן.קוגניציה – סקר מגמות וכיווני התפתחות במחקר ובפיתוח 

תחום הקוגניציה מצוי כיום בחזית המחקר ומהווה עמוד תווך בגישה של "הטכנולוגיות המתלכדות" – Converging Technologies (CT). פרויקט זה גיבש תמונה מעודכנת של הפעילויות המחקריות ברחבי העולם בתחומי הקוגניציה, תוך התמקדות בתוכניות המו"פ בארה"ב, באירופה, ביפן ובארץ.


"טכנולוגיות מתלכדות" – תמונת מצב 

המושג "טכנולוגיות מתלכדות" (converging technologies – CT) מתייחס לתהליכים של שילוב סינרגיסטי בין ארבעה תחומים מדעיים וטכנולוגיים: ננו-מדע וננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה ורפואה (כולל הנדסה גנטית), טכנולוגיות מידע, (כולל מחשוב ותקשורת), ומדעי הקוגניציה (כולל פסיכולוגיה וחקר המוח). פרויקט זה התמקד בעיקר בסקירת העמדות ואסטרטגיות הפעולה בארה"ב ובאירופה, תוך ניסיון לציין כיווני פעילות והתפתחויות טכנולוגיות רלוונטיות לישראל ולמערכת הביטחון.


עתיד גידולי אנרגיה

המחיר המאמיר ועולה של דלקים מאובנים כמו גם המגמה לצמצם ככל האפשר את פליטת גזי החממה עשויים להביא לשימוש גובר והולך בביומסה כמקור תחליפי עתידי למקורות האנרגיה הקונבנציונאליים המשמשים כיום להפקת חשמל וכדלק לתחבורה. גידולי האנרגיה הינם גידולים אשר תכולת האנרגיה שלהם גבוהה והם יהוו בעתיד גורם חשוב בחקלאות והכלכלה העולמית. הצורך בטכנולוגיות השקיה מתאימות על מנת להשיג תנובות אופטימליות מחד ועל מנת לנצל במידת האפשר קרקעות שוליות מאידך פותח הזדמנויות חדשות לחברות שונות הן בתחום מוצרי ההשקיה והן בתחום האנרגיה. פרויקט זה, שבוצע עבור חברה מסחרית מתחום החקלאות, סוקר את השיטות השונות להפקת ביו-דלקים מביו מסה במדינות שונות ברחבי העולם. הפרויקט מהווה ניתוח עכשווי של מצב הפקת אנרגיה מביו מסה באמצעות גידולי אנרגיה במספר מדינות בהן מתבצעת פעילות זו באינטנסיביות ניכרת. במסגרתו נסקרות בקצרה השיטות השונות בהם משתמשים להפקה של ביו-אתנול וביו-דיזל וכן השיטות הנהוגות להפקת דלקים מוצקים המיועדים לשימוש להסקת דוודים.


מגמות בחקר המוח

תחום מדעי המוח הינו אחד מתחומי המדע הנפרשים על פני מספר רב של תחומי מחקר שונים, ניזונים מהם, משלבים אותם, ומיישמים אותם בדרכים שונות. מטרת העל של המחקר בתחום מדעי המוח הינה הבנת המכניזם הביולוגי שאחראי לפעילות הכללית, הנפשית והפיזית בגוף האדם. במטרה לסקור מגמות בחקר המוח, מנסה פרויקט זה להציג כמה מן הנושאים שהינם בחזית המחקרית. בפרויקט נבחנו הנושאים בחזית המחקר, שנראו כברי יישום ובשלים ברמה המחקרית לצורכי פיתוח יישומי בעתיד הלא רחוק. 


תחזית מדעית-טכנולוגית לקראת המאה ה-21: סקר בשיטת "דלפי" 

בפרויקט זה שהוזמן ע"י משרד המדע, בוצע סקר "דלפי" דו-שלבי רחב-היקף על התפתחויות חזויות במגוון רחב מאוד של נושאים בשנים-עשר תחומים מדעיים/טכנולוגיים שזוהו כמשמעותיים לישראל בטווח הארוך:
1. מידע
2. תקשורת
3. משאבים ואנרגיה
4. רפואה ובריאות
5. מדעי החיים
6. חקלאות
7. חומרים
8. אלקטרוניקה
9. ייצור
10. איכות הסביבה
11. בינוי ועיור
12. תחבורהשירותי בריאות - לאן?


עתיד הדפוס

פרויקט זה, שנעשה עבור חברת HP , כלל בניית תסריטים של התפתחויות אפשריות של ענף הדפוס בהשנים הבאות לנוכח התחרות המתגברת לנייר המודפס מצד תחליפים אלקטרוניים מסוגים שונים, ובהתחשב בהתקדמות הטכנולוגית של הדפוס הדיגיטאלי.


דלפי בנושאי חקלאות


E-Living

יצירת סט מתואם ומתמשך של נתונים מספריים אודות משקי בית אירופאים, המתעדים את השימוש בטכנולוגיות תקשורת ומידע.


ראשי|אודות|פעילויות|פרסומים|חדשות|English|צרו קשר