הערכה וחיזוי של טכנולוגיות מפציעות
אנרגיה, סביבה ופיתוח בר קיימא
חינוך, חברה וכלכלה
בטחון, שלום וחוסן לאומי
תכנון לטווח ארוך
חישה מרחוק
אנרגיה, סביבה ופיתוח בר קיימא
EFONET


תאריך התחלה: ינואר 2009
תאריך סיום: יוני 2011

פרויקט אפונט הינו מושתת על צוות מחקר וחשיבה אירופי רב מימדי העוסק בהערכה ותחזית לגבי הפרמטרים אשר יכתיבו את ייצור וצריכת האנרגיה בעולם בכלל ובאירופה בפרט לקראת 2035. הפרויקט מחולק לחמישה צוותי מחקר שונים בהם חברים מיטב החוקרים בתחומים אלה ברחבי אירופה. חוקרים אלה נתמכים גם במומחים ממדינות לא אירופיות כגון ארה"ב וישראל. חמשת התחומים בהם מתמקדת רשת המחקר הם מודלים להערכה וחיזוי שווקי האנרגיה בעתיד, אנרגיה ותחבורה, התייעלות אנרגטית, אנרגיה במרחב האורבאני, ואספקטים חברתיים-כלכליים המשפיעים על הקבלה של טכנולוגיות אנרגיה בעתיד.
רשת אפונט קיימה בשלוש שנות קיומה עשרות מפגשים ודיונים במקומות שונים באירופה, בהם השתתפו עשרות חוקרים ונציגי מממשל כמעט מכל מדינות האיחוד האירופי. את הזוית הישראלית ייצג המרכז לניתוח ותחזית טכנולוגית באוניברסיטת תל אביב, שהיה אחראי בין היתר על הערכת ההזדמנויות והחסמים לקבלת טכנולוגיות אנרגיה מוטות טכנולוגיות תקשורת. הפרויקט הסתיים ביוני 2010.בסיום הפרויקט הוגשו שורה של המלצות להערכה מחודשת של מדיניות האנרגיה של האיחוד האירופי. המלצות אלה נידונו בדיון מיוחד בפרלמנט האירופי שהתקיים ביוני 2010. PERFECTION


תאריך התחלה: ינואר 2009
תאריך סיום: ינואר 2012


פרפקשן הינו פרויקט אירופי תלת שנתי שמטרתו לגבש מדדים אופטימאליים למדידת "הבריאות, הבטיחות והנוחות" של הסביבה הבנויה. זאת מתוך הנחה שהסביבה הבנויה לתת מענה לשלושת צרכים בסיסיים אלה עבור כל הקבוצות החברתיות בכלל זה קשישים, נכים, ילדים וכדומה.
הפרויקט מבוסס על קבוצת חוקרים מובילה מבלגיה, סקוטלנד, פינלנד, יוון, צ’כיה,צרפת, פולין וישראל, לצד שיתוף פעולה עם נציגים של ארגונים רלוונטיים גם מיתר המדינות חברות האיחוד. במהלך העבודה, מבוצעת הערכה וניתוח של התקנים, החוקים, המדיניות והמדדים הקיימים כיום בסקטורי הבנייה בכל רחבי אירופה בתחומי הבריאות, הבטיחות והנוחות. בשלב השני, עליו אחראי המרכז הבינתחומי לניתוח ותחזית טכנולוגית באוניברסיטת תל אביב, מבוצע תהליך אנליזה של המדדים הקיימים והתאמתם לצרכים תוך הוספה וגריעה של מדדים שאינם מתאימים. בשלב הבא תימדד התאמתם לפי דוגמאות (CASE STUDIES ) של בניינים קיימים, ולבסוף יפותח מודל אינטרנטי להערכה אופטימאלית של "הבריאות, הבטיחות והנוחות" של האזורים הבנויים. עתיד גידולי האנרגיה

המחיר המאמיר ועולה של דלקים מאובנים כמו גם המגמה לצמצם ככל האפשר את פליטת גזי החממה עשויים להביא לשימוש גובר והולך בביומסה כמקור תחליפי עתידי למקורות האנרגיה הקונבנציונאליים המשמשים כיום להפקת חשמל וכדלק לתחבורה. גידולי האנרגיה הינם גידולים אשר תכולת האנרגיה שלהם גבוהה והם יהוו בעתיד גורם חשוב בחקלאות והכלכלה העולמית. הצורך בטכנולוגיות השקיה מתאימות על מנת להשיג תנובות אופטימליות מחד ועל מנת לנצל במידת האפשר קרקעות שוליות מאידך פותח הזדמנויות חדשות לחברות שונות הן בתחום מוצרי ההשקיה והן בתחום האנרגיה. פרויקט זה, שבוצע עבור חברה מסחרית מתחום החקלאות, סוקר את השיטות השונות להפקת ביו-דלקים מביו מסה במדינות שונות ברחבי העולם. הפרויקט מהווה ניתוח עכשווי של מצב הפקת אנרגיה מביו מסה באמצעות גידולי אנרגיה במספר מדינות בהן מתבצעת פעילות זו באינטנסיביות ניכרת. במסגרתו נסקרות בקצרה השיטות השונות בהם משתמשים להפקה של ביו-אתנול וביו-דיזל וכן השיטות הנהוגות להפקת דלקים מוצקים המיועדים לשימוש להסקת דוודים.OPET

המרכז מוביל את הענף הישראלי של הרשת של הארגון האירופאי לקידום טכנולוגיות אנרגיה (European Organization for the Promotion of Energy Technology - OPET). חברי OPET נהנים מגישה למאגרי מידע רבים הנוגעים לטכנולוגיות אנרגיה ירוקות חדשות.צריכת אנרגיה במוסדות חינוך

תאריך סיום: מרץ 2001

בתקופה שבין יוני ואוקטובר 2000 נערך סקר מדגמי בקרב 29 בתי ספר ברחבי הארץ על מנת לעמוד על היקפי צריכת האנרגיה שלהם ועלותה הכספית. בסקר נעשה ניסיון לאסוף את מירב הנתונים על בתי הספר כולל נתונים פיזיים (שטחים, מספר חדרים, אינוונטר של מיכשור חשמלי וכו’), נתונים על מספרי תלמידים ואורח החיים במוסד (במיוחד שעות הפעילות שבו) ונתונים על צריכת האנרגיה שבו לאורך השנה – חשמל, סולר ומקורות נוספים במידה וקיימים. הנתונים שנאספו היוו בסיס להערכה של החסכון הכספי הצפוי למערכת החינוך במידה ויאומצו תקנים של בניה "ירוקה" במבני חינוך. הממצאים מראים שקיימת שונות גדולה בצריכת האנרגיה הסגולית (אנרגיה למ"ר) של בתי הספר השונים ממוזגים ושאינם ממוזגים. בעקבות ממצאים אלה נעשתה הערכה ראשונית של פוטנציאל החסכון בחימום בתי הספר. הסקר שנערך וההערכות שנעשו בעקבותיו מורים על אפשרות לחסכון רב מתוך ההוצאות המוטלות על מערכת החינוך לצרכי אנרגיה על שימושיה השונים – כסף שיוכל להיות מופנה לצרכים אחרים. מערכות סולריות למטוסים קלים,תמונת מצב ומגמות פיתוח
 
תאריך סיום: נובמבר 2000

עבודה רבה נעשית ומדווחת על מערכות סולריות קרקעיות, או על מטוסים קלים ומזל"טים. לעומת זאת, אין הרבה דו"חות כתובים על פיתוח מערכות הנעה סולריות תרמיות ופוטוולטאיות למטוסים.
במהלך סקירה ראשונית זו, נעשו מאמצים לקבל חומר בעל-פה או בכתב, מאנשים שפעילים או היו פעילים בפרויקטים המצוינים. בדוח זה מפורטים פרויקטים בשלבי פיתוח שונים להנעה סולרית של מערכות מוטסות בארץ ובחו"ל. נציבות המים, בטחון מים

ראשי|אודות|פעילויות|פרסומים|חדשות|English|צרו קשר