הערכה וחיזוי של טכנולוגיות מפציעות
אנרגיה, סביבה ופיתוח בר קיימא
חינוך, חברה וכלכלה
בטחון, שלום וחוסן לאומי
תכנון לטווח ארוך
חישה מרחוק
חינוך, חברה וכלכלה

PRACTIS

תאריך התחלה: ינואר 2010
תאריך סיום משוער: דצמבר 2012

,PRACTIS הינו מחקר בינלאומי במימון האיחוד האירופי, המנוהל על ידי המרכז ושותפים בו שמונה מוסדות מחקר שונים באירופה. הפרויקט בוחן את ההשפעה האפשרית של טכנולוגיות חדשות על תפיסת הפרטיות. המחקר כולל סקרי מומחים הבוחנים את ההשלכות הטכנולוגיות, החברתיות והמשפטיות על היבטי הפרטיות ובנוסף סקר בקרב בני נוער בגילאי 16 ומעלה באירופה הבוחן את עמדותיהם באשר לתפיסת הפרטיות. ממצאי הפרויקט יגובשו למסמך המלצות למדיניות שתסייע להתמודד עם נושא הפרטיות לאור כניסתן של טכנולוגיות חדשות לחיי היום יום.PATS

תאריך התחלה: אוגוסט 2009
תאריך סיום משוער: נובמבר 2011

מטרתו של פרויקט PATS היא להגביר את המודעות לנושא הפרטיות בקרב חברות וארגונים ממשלתיים, תוך כדי התמקדות בטכנולוגיות של מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (CCTV) וביומטריה. על בסיס סקירה ומיפוי של ענף ה scurity, חוקרי הפרויקט ינסו ליצור אינדיקטורים המייצגים את ערכה של הפרטיות. הרעיון הוא לנסות ליצור סטנדרטים של פרטיות שאינם מחייבים, על בסיס התנדבותי, עבור העסקים הפעילים בתחום ולקוחותיהם. המוטיבציה העסקית לסטנדרטים אלו נובעת מרמה גבוהה יותר של אמון מצד משתמשי הקצה של הטכנולוגיות ולקוחותיהם.iKnow

תאריך התחלה: נובמבר 2008
תאריך סיום משוער: נובמבר 2011

מטרתו של פרויקט זה היא לפתח מתודולוגיה לאיתור Wild cards and Weak signals ("תרחישים פרועים ואיתותים חלשים") העשויים להשפיע על עתידו של מרחב המחקר האירופי (ERA).
"איתותים חלשים" הם ארועים שאינם נראים חשובים במבט ראשון, אך יש להם הפוטנציאל לחולל בעתיד "תרחישים פרועים". "תרחיש פרוע" הוא ארוע שהסבירות להתרחשותו נמוכה, אך השלכותיו מרחקות לכת. המודעות להתרחשויות בלתי צפויות כאלה עשויה להוביל לתובנות שישפיעו על עיצוב תכניות מחקר עתידיות בתחומים שעד עתה לא זכו לתשומת הלב הראויה. בפרויקט משתתפות שבע קבוצות מחקר אירופאיות, בנוסף למרכז לתחזית טכנולוגית. Social sciences and humanities (SSH)  - Futures


בפרויקט זה נעשה מחקר אודות עתיד המחקר בתחומי מדעי החברה והרוח באירופה לאור הצרכים והמגמות החברתיות. תוצרי הפרויקט מספקים מידע המסייע למקבלי החלטות בכל לגיבוש מדיניות בתחומי המחקר במדעי החברה והרוח באירופה. אחריותה של ICTAF בפרויקט זה הייתה ביצוע תחזית לשנת 2025 עבור תחומים אלו. במסגרת זו בוצע סקר דלפי, והוקמו קבוצות מיקוד. בפרויקט שותפים אחד עשר קבוצות מחקר אירופאיות. ELOST

 פרויקט זה, אשר נוהל על ידי המרכז, עסק בחקר שירותי ממשל זמין לאוכלוסיות משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, ובגיבוש מדיניות מתאימה להגברת הנגישות של האוכלוסיות הללו לשירותי ממשל זמין. הפרויקט שייך לתכנית המסגרת של האיחוד האירופי FP6, ובין השאר השתתפו בו מכון נטוויז’ן לחקר האינטרנט,ICCR  מאוסטריה,CIR  מצרפת, האקדמיה למדעים (IMI) מבולגריה,ZTG  מאוניברסיטת ברלין בגרמניה, וUTA - מאוניברסיטת טמפרה בפינלנד. סופר טל, חוקרת בכירה במרכז, כיהנה בתור הקואורדינטורית של הפרויקט כולו. KNOWLEDGE NBIC

 פרויקט אשר עוסק בהשלכות החברתיות האפשריות הנובעות משדות המחקר המאוגדים תחת ראשי התיבותNBIC  - נאנו-טכנולוגיה, ביו-טכנולוגיה, טכנולוגיית מידע, והמדעים הקוגניטיביים. הפרויקט השתמש בכלים ופרספקטיבה הלקוחה ממדעי החברה על מנת לבחון את הנושאים הללו, ולגבש המלצות מדיניות בהתאם.KINX

פרויקט אירופי זה עסק בניתוח תהליכי ניהול ושילוב ידע בחברות תעשייתיות עתירות ידע, ופיתוח שיטות וכלים לשיפור תהליכים אלה. במסגרת הפרויקט פותח אבטיפוס של כלי ממוחשב אינטראקטיבי חדשני המאבחן את בעיות ניהול הידע בארגון ומציע פתרונות אפשריים.


צריכת אנרגיה במוסדות חינוך
 
בתקופה שבין יוני ואוקטובר 2000 נערך סקר מדגמי בקרב 29 בתי ספר ברחבי הארץ על מנת לעמוד על היקפי צריכת האנרגיה שלהם ועלותה הכספית. בסקר נעשה ניסיון לאסוף את מירב הנתונים על בתי הספר כולל נתונים פיזיים (שטחים, מספר חדרים, אינוונטר של מיכשור חשמלי וכו’), נתונים על מספרי תלמידים ואורח החיים במוסד (במיוחד שעות הפעילות שבו) ונתונים על צריכת האנרגיה שבו לאורך השנה – חשמל, סולר ומקורות נוספים במידה וקיימים. הנתונים שנאספו היוו בסיס להערכה של החסכון הכספי הצפוי למערכת החינוך במידה ויאומצו תקנים של בניה "ירוקה" במבני חינוך. הממצאים מראים שקיימת שונות גדולה בצריכת האנרגיה הסגולית (אנרגיה למ"ר) של בתי הספר השונים ממוזגים ושאינם ממוזגים. בעקבות ממצאים אלה נעשתה הערכה ראשונית של פוטנציאל החסכון בחימום בתי הספר. הסקר שנערך וההערכות שנעשו בעקבותיו מורים על אפשרות לחסכון רב מתוך ההוצאות המוטלות על מערכת החינוך לצרכי אנרגיה על שימושיה השונים – כסף שיוכל להיות מופנה לצרכים אחרים.
תחזית צרכי כוח אדם בהוראהעתיד הספריותהפקת ידע מתעשיות בטחוניות ליישומים אזרחייםE-Livingעתידו של העם היהודיפרויקט עבור יועץ כלכלי למשרד הביטחון

ראשי|אודות|פעילויות|פרסומים|חדשות|English|צרו קשר